No Image

הלל וקסלר – "האחד והיחיד"

2 בספטמבר 2014 הלל וקסלר 0

כפי שתוכלו לראות הלל וקסלר קיבל ממטופליו מתנה מקורית שבה נרשם שהיה לו חלק נכבד ומכריע בהבאת התינוקת לעולם,הלל וקסלר נטע בטחון ועודד להמשך ההריון […]